Cílem Projektu CO, jenž vznikal postupně od roku 2012, je oživit princip camery obscury. Ten spočívá v promítnutí vnějšího obrazu do vnitřního prostoru, za využití otvoru v jedné ze stěn objektu a zákonitostí lomu světla. Promítaný obraz je ve výsledné podobě vzhůru nohama a zrcadlově převrácený. Mechanismus camery obscury, byl znám již v 5. století př. n. l. Využíván byl především malíři jako pomůcka, která jim umožňovala obraz jednoduše obkreslit, či jako turistická atrakce.

 
Projekt CO, v autorském složení Aleš Hvízdal a Marek Volf, však jde ještě dál. Cameru obscuru umisťuje vždy do veřejného prostoru, který současně mění a doplňuje jedinečnou instalací, jež je vždy tvořena speciálně do konkrétního prostředí instalace. Pozorovatelům uvnitř camery obscury tak ukazuje prostor, který dobře znají, v jiném světle, a nepřímo je nutí vidět věci z jiných úhlů.

CO₂ feat VITRAGE

9.–30. června 2014
vernisáž 14. června 2014 v 10:30

Instalace s názvem CO2 usazuje novodobou cameru obscuru do prostředí vnitrobloku nymburského gymnázia, které oslaví 111 let od svého otevření.

Instalace CO2 přináší oživení prostoru vnitrobloku vizuálním zalesněním, které vznikne prolnutím dvou obrazů, a to vnitrobloku a velkého jasanu stojícího opodál. Tato koláž vytvořená z reálného obrazu bude navracet původní zeleň a částečně se pokusí přiblížit původnímu vzhledu vnitrobloku, jak nejspíše vypadal před 111. lety. Název jako takový je jednak odkaz na chemickou sloučeninu, která je nedílnou součástí fotosyntézy, kdy se při působení slunečního záření (světla) přeměňuje oxid uhličitý na kyslík. Nebo popisný náznak autorů použitím dvou čoček, z nichž je první orientována na hlavní pohled mířící na vnitroblok gymnázia s hřištěm a školou, rámující prostor s dominantní nejvyšší věží budovy a druhá zobrazující přírodní motiv ke složení výsledného obrazu/koláže uvnitř camery obscury. Třetí prvek v obraze je proměnlivý a neustále se měnící pohyb zejména studentů na dvoře.

V den vernisáže proběhne od 22:00 a 23:00 také vizuální instalace s projekcemi na šest segmentových oken bývalé kaple a tělocvičny nymburského gymnázia jménem VITRAGE.

CO na podzim

13 září — 4 říjen 2013

Instalace s názvem CO na podzim určená pro návštěvníky a kolemjdoucí přináší novodobou cameru obscuru do prostředí každodenního života, na veřejné prostranství piazzety Národního divadla (ND).

Instalace dočasně oživila prostor piazzety ND perspektivní malbou tvořenou bílými liniemi, které na první pohled nedávají konkrétní smysl. Jednoznačnou podobu dostávají až uvnitř camery obscury, kde tvoří obrys budovy Nové Scény. Divadlo tak přesouvá ven a běžný ruch piazzety vytváří venkovní „divadelní“ scénu.

CO!

23. — 30. září 2012. Nyní v stálé expozici Portmonea Josefa Váchala v Litomyšli

Výstava CO! v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle 2012. Jako vnitřní prostor byt využit domeček na zahrádce Portmonea, do něhož skrze čočku, umístěnou v otvoru dveří bylo promítáno vnější prostředí. Zahrada samotná je navíc zabydlena plastikami, které si svým umístěním a podobou hrají s obráceným obrazem a zákonitostmi gravitace.

Člověk, jako hlavní hrdina celé instalace, vchází do temného prostoru, v němž se postupně pokouší zorientovat ve věrně promítnutém obrazu, který ovšem zneklidňujícím způsobem pracuje s odleskem vcelku běžné vnější reality. Další roviny zahrádka a pohled na ni dostává při interakci dalších návštěvníků se sochami, se sebou navzájem nebo třeba pouhou zemí.

CO v Pardubicích

9 duben — 24 květen 2013

Projekt CO zamířil tentokrát do Pardubic, kde se se svou camerou obscurou zúčastnil Noci mladých výzkumníků i Pardubické muzejní noci na pardubickém zámku.